AKTUALNOŚCI

PSV SYLUR przeprowadził badania dna na szelfie litewskim
Sierpień 2022

W sierpniu 2022 r. PSV „SYLUR” zakończył wstępne badania geotechniczne dna na szelfie litewskim, na obszarze przewidzianym pod budowę pierwszej litewskiej morskiej farmy wiatrowej o mocy 700 MW. Umowę na świadczenie usługi zawarł LOTOS Petrobaltic. Miliana Shipmanagement Limited jako podwykonawca realizuje prace, korzystając z zespołu specjalistów w dziedzinie geotechniki, statku SYLUR oraz wyposażenia geotechnicznego.

PSV „SYLUR”

Zakres prac wykonanych przez PSV SYLUR obejmował badania sondą CPT Roson 10ft oraz wibrosondą VKG-6 w 20 wskazanych przez zlecającego lokalizacjach.

Penetrometr

Drugi etap prac w ramach podpisanej umowy jest zaplanowany na początek 2023 roku. W tym etapie zostaną wykonane wiercenia w dnie morskim do głębokości 100 m (za pomocą nowoczesnego systemu wiertniczego ARB25) oraz głębokie badania otworowe sondą CPT.

Wibrosonda VKG-6

Pierwsza morska farma wiatrowa na Litwie będzie zlokalizowana na obszarze około 137 km kw., w odległości ok. 30 km od brzegu. Średnia głębokość morza na tym akwenie wynosi 35 m. Badania prowadzone z pokładu PSV SYLUR są kluczowe dla określenia struktury dna morskiego i wyboru rodzaju fundamentów dla turbin wiatrowych.

Warto przypomnieć, że specjalistyczne statki zarządzane przez Technical Ship Management już od kilku lat wykonują kompleksowe usługi dla Morskiej Energetyki Wiatrowej, m.in. w zakresie badań dna morskiego.

W 2020 roku SYLUR przeprowadził prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim dla zewnętrznego kontrahenta. W 2021 r. natomiast SYLUR uczestniczył w badaniach i pracach technicznych na wodach wokół Wielkiej Brytanii – na farmach wiatrowych Thanet Wind Farm (ujście Tamizy) oraz Gwynt-Y-Mor Farm (Zatoka Liverpool). Należą one do z największych na świecie. Statek był wykorzystywany jako baza dla pojazdu ROV, który przeprowadził przegląd kabli podwodnych oraz konstrukcji podwodnych trafostacji tychże farm wiatrowych.

W tym samym roku z pokładu MV KAMBR zostały przeprowadzone także badania ferromagnetyczne dna morskiego w rejonie Ławicy Słupskiej. Prace te stanowiły jeden z elementów kontraktu dla partnera zewnętrznego z branży offshore wind na wykonanie badań geologiczno-inżynierskich związanych z posadowieniem morskich farm wiatrowych. Badania miały na celu zlokalizowanie obiektów stanowiące potencjalne zagrożenie podczas prowadzenia wszelkich prac podwodnych.
logo logo pzzs logo PRS