AKTUALNOŚCI

SYLUR zbadał akwen przyszłej farmy wiatrowej Baltic II
Grudzień 2020

Na początku grudnia 2020 roku PSV SYLUR zakończył prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej BALTIC II, położonej na zachód od Ławicy Słupskiej. Rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zleciła niemiecka firma Baltic Trade and Invest Sp. o.o. wchodząca w skład grupy RWE, specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii.


W ramach projektu wykonano 10 sondowań CPTU (Cone Penetration Test), co pozwoliło określić parametry geotechniczne gruntu in-situ, czyli rzeczywiste parametry górotworu. Wykonano również 15 otworów geologiczno-inżynierskich. Łącznie wywiercono 475,14 m.b. otworów, pobierając 415 próbek do badań fizyko-mechanicznych. W każdym otworze wykonano pomiary geofizyczne przy użyciu sondy PS suspension logger, badającej prędkość przemieszczania się w górotworze fal sejsmicznych (na tej podstawie można obliczyć parametry mechaniczne badanych osadów).


Uzyskane dane pozwolą na określenie warunków geologiczno-inżynierskich badanego obszaru, co ma znaczący wpływ na dobór odpowiedniego typu posadowienia fundamentów pod wiatraki.logo logo pzzs logo PRS