O NAS

TSM

Technical Ship Management sp. z o.o. (TSM) świadczy od 2012 r. usługi doradcze w zakresie bezpiecznej eksploatacji jednostek morskich. Od 2013 r. TSM świadczy usługi związane z zarządzaniem jednostkami morskimi, zgodnie z ISM oraz ISPS Code. Spółka świadczy także usługę nadzoru technicznego zgodnego z ISM CODE dla statków morskich.

W swej działalności TSM koncentruje się na usługach wspomagających transport morski, eksploatację podmorskich złóż ropy naftowej oraz innych usługach w zakresie offshore, obejmujących m.in. morską energetykę wiatrową.

W 2020 roku Spółka wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2015, co zostało potwierdzone wydaniem odpowiedniego certyfikatu.
Certyfikat ISO 9001:2015 zakres certyfikatu: Obsługa agencyjna statków morskich

Jakość usług świadczonych przez TSM potwierdzają także
Certyfikat DOC – Cypr
Certyfikat DOC – SVG

TSM jest członkiem Polskiego Związku Zarządców Statków oraz członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Właścicielem Technical Ship Management jest spółka Miliana Shipholding Ltd. z grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic.

Prowadząc swą działalność, TSM ściśle współpracuje z należącą do tej samej grupy kapitałowej spółką Miliana Shipmanagement Limited.

logo logo pzzs logo PRS