O NAS

Miliana Shipmanagement Limited

Miliana Shipmanagement Limited prowadzi działalność shippingową, tzn. zajmuje się pozyskiwaniem jednostek zewnętrznych (w formie BBC), które następnie czarteruje (TC) swoim klientom. Pozyskane jednostki pływające są obsługiwane i eksploatowane zgodnie z kodeksem ISM przy współudziale kontrahentów zewnętrznych. Obsługa jednostek obejmuje planowanie remontów bieżących i międzyklasowych oraz nadzór nad nimi, aranżację ubezpieczeń floty, zakupy paliwa, zapewnienie obsady załogowej.

Do obsługi swojego najważniejszego klienta – spółki LOTOS Petrobaltic S.A., jedynej operującej na polskim szelfie Morza Bałtyckiego firmy poszukiwawczo-wydobywczej, Miliana Shipmanagement wykorzystuje:

 • statki dozorowe,
 • statki dostawcze,
 • statki do transportu personelu na platformy,
 • tankowce,
 • statki badawcze.

  • Kontakt:
   MILIANA Shipmanagement Limited
   Paweł Sokólski
   Szef Sekcji Geotechnicznej
   Tel. +48 502 193 275
   E-mail:
logo logo pzzs logo PRS