AKTUALNOŚCI

Nowoczesny system wiertniczy na PSV SYLUR
Luty 2023

Wyposażenie statku DP2 PSV SYLUR wzbogaciło się o nowy system wiertniczy ARB25. Dzięki temu SYLUR jako pierwszy w Polsce statek będzie mógł prowadzić geologiczno-inżynierskie badania dna morza do głębokości 120 metrów oraz wiercenie otworów pod dnem o głębokości do 100 m.


Nowa wiertnia umożliwi statkowi świadczenie kompleksowych usług geotechnicznych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Badania dna to jeden z najważniejszych etapów projektowania farmy wiatrowej. Ich wyniki pozwalają na dokładne poznanie struktury dna morskiego, co jest niezbędne np. przy wyborze rodzaju fundamentów, na których zostaną posadowione turbiny wiatrowe.

Po morskich testach nowego systemu SYLUR zostanie skierowany do badań na obszarze przewidzianym pod budowę pierwszej litewskiej morskiej farmy wiatrowej. Będzie tam wykonywał prace dla spółki LOTOS Petrobaltic, która jest podwykonawcą konsorcjum firm Geobaltic i Garant Diving. Wiercenia na litewskim szelfie Morza Bałtyckiego mają być wykonane jeszcze w I kwartale 2023 r. Poprzedziły je wstępne badania geotechniczne dna, które SYLUR przeprowadził w sierpniu 2022.

Warto dodać, że wcześniej SYLUR wykonywał podobne badania geotechniczne w polskiej części Morza Bałtyckiego – w rejonie Ławicy Słupskiej oraz wokół Wielkiej Brytanii – na farmach wiatrowych Thanet Wind Farm (ujście Tamizy) oraz Gwynt-Y-Mor Farm (Zatoka Liverpool).

logo logo pzzs logo PRS