FLOTA

Bazalt

Bazalt pobierz PDF

Type: AHTS
Flag: Saint Vincent & Grenadines
Home Port: Kingstown
Classification Society: Polish Register of Shipping
Call sign: J8B4614
IMO:7911636
DWT: 1597 T
Lenght oa: 64,54 m
Lenght bpp: 56,26 m
Breath moulded: 13,82 m
Draft: 5,50 m
Bollard pull: 69,2 t
ISM Responsible: Technical Ship Management sp. z o.o.

Podstawowe funkcje operacyjne jednostki przedstawiają się następująco:

 • Transport ładunków dla zabezpieczania działalności platform wiertniczych i wydobywczych - woda, paliwo, materiały sypkie, prowiant, materiały wiertnicze, eksploatacyjne itp.
 • Holowania platform i innych jednostek
 • Dyżur ratowniczy przy platformach
 • Transfer personelu specjalistycznego oraz przemysłowego na potrzeby platform oraz realizowanych operacji morskich
 • Ochrona środowiska
 • Inne uzgodnione usługi

Sylur

Sylur pobierz PDF

Icarus III

Icarus III pobierz PDF

Type: Oil tanker
Flag: Cyprus
Home Port: Limassol
Classification Society: Polish Register of Shipping
Call sign: P3WM9
IMO: 9145413
DWT: 32300
Lenght oa: 182,14 m
Lenght bpp: 167,76 m
Beam: 25,30 m
Draft: 12,03 m
ISM Responsible: Technical Ship Management sp. z o.o.

Głównym przeznaczeniem tankowca jest odbiór, magazynowanie, transport oraz wyładunek ropy z platformy na złożu B3.

Kambr

Kambr pobierz PDF

Type: Tug Supply Vessel
Flag: Cyprus
Home Port: Limassol
Classification Society: Bureau Veritas
Call sign: C4GX2
IMO: 9348223
GT/NT: 299/89 T
DWT:571 MT
Length oa: 36,00 m
Length bpp: 34,46 m
Breath moulded: 9,0 m
Draft: 3,25 m
Bollard pull: 23,68 t
Cargo deck:119 m2 (17x7)
ISM Responsible: Technical Ship Management sp. z o.o.

Statek jest małym holownikiem zaopatrzeniowym do obsługi platform. Funkcje operacyjne jednostki są następujące:

 • Ochrona środowiska morskiego
 • Dyżur ratowniczy przy platformach
 • Transport paliwa i towarów na potrzeby platform – powierzchnia pokładu 119 m2, zbiornik paliwa 214 m3, zbiornik wody 75 m3
 • Transfer personelu specjalistycznego oraz przemysłowego na potrzeby platform oraz realizowanych operacji morskich

Aphrodite I

Aphrodite I pobierz PDF

Type: SPECIAL PURPOSE SHIP / CREW BOAT
Flag: Saint Vincent & Grenadines
Home Port: Kingstown
Classification Society: Polish Register of Shipping
Call sign: J8DI7
IMO: 5353426
GT/NT: 205/62 T
Length oa: 32,95 m,
Length bpp: 34,46 m
Breath moulded: 6,7 m
Draft max: 4 m
ISM Responsible: Technical Ship Management sp. z o.o.

Podstawowe funkcje operacyjne statku przedstawiają się następująco:

 • Transfer personelu specjalistycznego oraz przemysłowego
 • Dyżur ratowniczy przy platformach
 • Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ropą

logo logo pzzs logo PRS