USŁUGI

Badania geotechniczne, geofizyczne, hydrograficzne

Badania wykonywane są przy użyciu własnego sprzętu badawczego ze statku Sylur.
Operatorem wielozadaniowego statku badawczego Sylur jest Miliana Shipmanagement Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze, należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. Zarząd techniczny zgodnie z ISM Code prowadzi spółka Technical Ship Management. Statek wykorzystywany jest od roku 2016 przez LOTOS Petrobaltic S.A. głównie do realizacji badań hydrograficznych, geofizycznych, geotechnicznych oraz geologiczno - inżynierskich związanych z zagospodarowaniem złóż węglowodorów jak również utrzymaniem infrastruktury wydobywczej na Morzu Bałtyckim. Miliana Shipmanagement Ltd. dysponuje 17 osobowym zespołem wykwalifikowanych i uprawnionych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas wykonywania badań dla LOTOS Petrobaltic S.A.

Szczegółowa charakterystyka realizowanych prac:

Kompleksowe badania dna morza wraz badaniami fizycznymi skorupy ziemskiej do głębokości kilkudziesięciu metrów poniżej dna morskiego w celu określenia parametrów wytrzymałościowych gruntu dla ekspertyzy technicznej przed każdorazowym posadowieniem platform wiertniczych, planowaną budową oraz eksploatacją obiektów hydrotechnicznych lub kotwiczeniem w dnie morskim innych ciężkich budowli, takich jak płyty denne, kotwice łańcuchów odciągowych oraz układaniem rurociągów.
Lokalizowanie, przeglądy, dokumentowanie przebiegu oraz naturalnych zmian położenia na dnie morskim rurociągów, kabli, infrastruktury podwodnej oraz pozostawionych tzw. przeszkód nawigacyjnych (np. niewybuchy powojenne).
Badania fizyczne stanu powierzchni dna morskiego, pobieranie prób gruntu dla analizy geochemicznej lub zanieczyszczeń.
Oględziny i ocena stanu technicznego obiektów podwodnych za pomocą pojazdu podwodnego ROV wraz z dokumentacją w technice cyfrowej. Obsługa i zabezpieczenie nawigacyjne w czasie holowania platform oraz innych jednostek pływających.


Dla realizacji powyższych prac wykonywane są:

  • badania batymetryczne przy użyciu echosondy wielowiązkowej SeaBat 7101 SV firmy RESON,
  • badania czystości dna przy użyciu sonaru Edge Tech 4200,
  • profilowanie sejsmoakustyczne warstw geologicznych o różnej rozdzielczości przy zastosowaniu sprzętu Boomer, Sparker firmy Applied Acoustics,
  • prowadzenie morskich domiarów geodezyjnych w oparciu o system nawigacyjny DGPS wraz systemem nawigacji podwodnej Easytrak Nexus firmy Applied Acoustics,
  • wiercenie pełnordzeniowych otworów geologiczno – inżynierskich z użyciem wiertnicy H4-1H,
  • pobór prób gruntu za pomocą wibrosondy VKG-6 lub VKG-3,
  • pomiar parametrów geotechnicznych gruntu sondą statyczną CPT i CPTU za pomocą penetrometru ROSON,
  • pobór prób osadów dennych czerpaczem Van Veena,
  • oględziny dowolnych obiektów pojazdami podwodnymi ROV typu Phantom

W dziedzinie badań geotechnicznych Miliana Shipmanagement Ltd. współpracuje z LOTOS Petrobaltic S.A. oraz certyfikowanym przez PRS Przedsiębiorstwem Badawczym GEOSTAB wykonującym specjalistyczne badania laboratoryjne gruntów zgodnie z zobowiązującymi normami dla uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz raportów.
logo logo pzzs logo PRS