AKTUALNOŚCI

Miliana i TSM na budowie podmorskiego gazociągu
Październik 2021

Załogi i statki zarządzane komercyjnie przez Miliana Shipmanagement Ltd, a technicznie przez Technical Ship Management odegrały kluczową rolę w budowie podmorskiego rurociągu łączącego złoże B8 z Energobaltikiem we Władysławowie. Od 1 października 2021 r. gaz wydobywany z B8 zasila turbiny elektrociepłowni Energobalticu.


Położony na dnie Bałtyku gazociąg ma 75 km długości, a jego średnica wynosi 115 mm. Odseparowany od ropy, osuszony i sprężony gaz płynie rurociągiem pod ciśnieniem 10-13 MPa (100-130 atm). Nadzór nad projektem sprawowali inżynierowie z działów technicznych spółki LOTOS Petrobaltic, a wszystkie najważniejsze prace zostały wykonane z pokładu jednostek należących do grupy Miliana – i przez jej specjalistów.

Etapy tego projektu to m.in. wytyczenie trasy rurociągu, badania geotechniczne dna morza na całej trasie, ułożenie gazociągu i zabezpieczenie go specjalnymi matami, przeprowadzenie rurociągu przez przewiert łączący gazociąg podmorski z przyłączem na terenie Energobalticu (na zdjęciu powyżej – układanie tego odcinka z pokładu BAZALTA.


Budowa systemu przesyłu gazu polegała na rozwijaniu rurociągu CTP (Coiled Tubing Pipe) z rolki ustawionej na pokładzie statku SYLUR i podawaniu go do specjalistycznego napinacza.


Napinacz zapewniał odpowiednie naprężenie wykładanego rurociągu. Na rufie statku zamontowano stinger (specjalny wysięgnik – na zdjęciu powyżej), który pozwalał na utrzymanie właściwej krzywizny rurociągu.


Statkiem asystującym SYLUROWI był KAMBR (na zdjęciu powyżej – za wysięgnikiem), który uczestniczył w operacjach podnoszenia i wydawania końca gazociągu, a także układania obciążenia zabezpieczającego przesuwanie się wolnego końca ułożonego już gazociągu.

Po ułożeniu całego rurociągu został on zabezpieczony specjalnymi matami betonowymi. Zapewniają one stateczność gazociągu na dnie oraz chronią go przed ewentualnym przesuwaniem go przez sieci rybackie.


Maty były układane z pokładu SYLURA, z wykorzystaniem systemu nawigacji podwodnej, który umożliwiał precyzyjne umieszczenie maty na wcześniej wybranym miejscu na rurociągu.


Aby zabezpieczyć cały gazociąg, SYLUR musiał wykonać 15 rejsów, podczas których ułożył na dnie 436 mat betonowych o łącznej masie sięgającej 4360 ton. Zadanie zostało wykonane półtora miesiąca przed planowanym terminem.

Po wykonaniu prób szczelności i podłączeniu do centrum produkcyjnego na złożu B8 rurociąg został oddany do użytku.

logo logo pzzs logo PRS