USŁUGI

Transport ładunków

Transport powierzonych ładunków, niezbędnych do zabezpieczania działalności platform wiertniczych i wydobywczych, realizowany jest statkami zaopatrzeniowymi ahts ‘Bazalt” ahts ‘Sylur” oraz tsv „Kambr” z Grupy Miliana.
Jednostki zabezpieczają transport żywności, wody pitnej, paliwa, materiałów do wierceń i eksploatacji odwiertów (płuczki wiertnicze, cement).
Doświadczona załoga statków gwarantuje, że transport na platformy realizowany jest bezpiecznie i na czas.

logo logo pzzs logo PRS