USŁUGI

Magazynowanie i przewóz ropy

Tankowiec Icarus III zlokalizowany na złożu B3 odbiera ropę transportowaną rurociągami podmorskimi poprzez boję cumowniczo-przelewową typu "CALM" . Magazynowana ropa transportowana jest do Portu Północnego lub transferowana na inny tankowiec (Ship to Ship Transfer).


logo logo pzzs logo PRS