USŁUGI

Asysta przeciwrozlewowa

Statki Grupy Miliana będące w zarządzie technicznym spółki Technical Ship Management są przygotowane do zwalczania rozlewów olejowych, ograniczania ich zasięgu i usuwania skutków. Załogi statków dysponują niezbędnym sprzętem do prowadzenia akcji przeciwrozlewowych, kwalifikacjami i umiejętnościami.

    Dla doskonalenia umiejętności załóg statków, platform i służb lądowych oraz koordynacji działań uczestników akcji organizuje się okresowe ćwiczenia w zwalczaniu rozlewów olejowych. Wspólnie z Urzędem Morskim i SAR realizowane są różne scenariusze ćwiczeń, których celem jest:
  • sprawdzenie skuteczności oraz efektywności działania w zagrożeniu załóg statków i pracowników bazy lądowej, wymiana informacji,
  • sprawdzenie jakości komunikacji i systemów łączności,
  • sprawdzenie sprzętu i systemu zwalczania rozlewów olejowych,
  • doskonalenie działań w zakresie podejmowania akcji ratowniczych.
logo logo pzzs logo PRS