USŁUGI

Asysta przeciwrozlewowa

Statki Grupy Miliana wspólnie z LOTOS Petrobaltic będące w zarządzie technicznym Spółki Technical Ship Management, uczestniczą w okresowych ćwiczeniach zwalczania rozlewów olejowych. Wspólnie z Urzędem Morskiem, SAR realizowane są różne scenariusze których celem jest:

  • sprawdzenie skuteczności oraz efektywności działania w zagrożeniu zarówno załogi statku oraz pracowników bazy lądowej
  • wymiana informacji
  • sprawdzenie komunikacji i systemów łączności
  • sprawdzenie sprzętu i systemu zwalczania rozlewów olejowych
  • doskonalenie działań w zakresie podejmowania działań ratowniczych
logo logo pzzs logo PRS