O FIRMIE

Technical Ship Management

Spółka Technical Ship Management sp. z o.o. została założona w 2002 roku przez Grupę LOTOS S.A. pod nazwą LOTOS Ekoenergia Spółka Akcyjna. W 2012 roku Grupa LOTOS S.A. sprzedała 100% udziałów w LOTOS Ekoenergii sp. z o.o. Milianie Shipholding Ltd z siedzibą na Cyprze. Nowy udziałowiec zdecydował o zmianie nazwy spółki na Technical Ship Management Sp. z o.o. oraz przeniesieniu siedziby spółki. W dniu 1 października 2012 r. spółka rozpoczęła działalność operacyjną polegającą na świadczeniu usług doradczych w zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji jednostek morskich.
Od 1 kwietnia 2013r. Spółka rozpoczęła świadczenie usług związanych z zarządzaniem jednostkami morskimi zgodnie z ISM oraz ISPS Code. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim działalność usługowa wspomagająca transport morski oraz działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej. W ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługę nadzoru technicznego zgodnego z ISM CODE dla statków morskich.
Certyfikat DOC – Cypr
Certyfikat DOC – SVG

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządców Statków.
Technical Ship Management jest Członkiem Wspierającym Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

MILIANA Shipmanagement Limited

Prowadzi działalność shippingową, tzn. zajmuje się pozyskiwaniem jednostek zewnętrznych (w formie BBC), które następnie czarteruje (TC) swoim klientom. Pozyskane jednostki pływające w formule BBC są obsługiwane i eksploatowane zgodnie z kodeksem ISM przy współudziale kontrahentów zewnętrznych tj. prowadzone jest  planowanie i  nadzór nad remontami bieżącymi, klasowymi i między klasowymi, aranżacją ubezpieczeń floty,  zakupy paliwa, zapewnieniem obsady załogowej.
Do obsługi swojego najważniejszego klienta LOTOS Petrobaltic, jedynej operującej na polskim szelfie Morza Bałtyckiego firmie poszukiwawczo-wydobywczej, spółka wykorzystuje:
  • statki dozorowe;
  • statki dostawcze;
  • statki do transportu personelu platformy;
  • tankowce;
  • statki badawcze.
logo logo pzzs