O FIRMIE

Technical Ship Management

Spółka Technical Ship Management sp. z o.o. została założona w 2002 roku przez Grupę LOTOS S.A. pod nazwą LOTOS Ekoenergia Spółka Akcyjna. W 2012 roku Grupa LOTOS S.A. sprzedała 100% udziałów w LOTOS Ekoenergii sp. z o.o. Milianie Shipholding Ltd z siedzibą na Cyprze. Nowy udziałowiec zdecydował o zmianie nazwy spółki na Technical Ship Management Sp. z o.o. oraz przeniesieniu siedziby spółki. W dniu 1 października 2012 r. spółka rozpoczęła działalność operacyjną polegającą na świadczeniu usług doradczych w zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji jednostek morskich.
Od 1 kwietnia 2013r. Spółka rozpoczęła świadczenie usług związanych z zarządzaniem jednostkami morskimi zgodnie z ISM oraz ISPS Code. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim działalność usługowa wspomagająca transport morski oraz działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej. W ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługę nadzoru technicznego zgodnego z ISM CODE dla statków morskich.

Certyfikat DOC – Cypr
Certyfikat DOC – SVG
Certyfikat ISO 9001:2015

W 2020 roku nasza firma z sukcesem wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001: 2015, co zostało potwierdzone wydaniem certyfikatu ISO 9001: 2015 nr. NC-3271 (data wydania 30.12.2020)

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządców Statków.
Technical Ship Management jest Członkiem Wspierającym Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Technical Ship Management poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Inspektor ds. Technicznych
Miejsce Pracy: Gdańsk

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

- nadzór techniczny nad jednostkami morskimi,
- przygotowanie i wdrażanie polityki remontowej na jednostkach morskich,
- planowanie i nadzorowanie przebiegu remontów stoczniowych,
- nadzór nad utrzymaniem ważności certyfikatów statkowych,
- prowadzenie działań w zakresie usuwania bieżących awarii oraz przygotowanie dokumentacji na potrzeby ubezpieczyciela,
- współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi oraz administracjami morskimi,
- udział w audytach i inspekcjach zewnętrznych organizacji.


CO JEST DLA NAS WAŻNE:

- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki morskie/elektrotechnika/inne )
- doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 4 lata (mile widziana praktyka morska lub doświadczenie stoczniowe)
- mile widziane doświadczenie w zakresie współpracy z Organami Administracji Morskiej,
- mile widziane wiedza z zakresu branży morskiej i funkcjonowania firmy armatorskiej,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętności negocjacyjne,
- umiejętności analityczne,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację.


CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

- współpraca w oparciu o umowę o pracę,
- ciekawa praca w doświadczonym zespole specjalistów,
- przyjazna i otwarta atmosfera w zespole,
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna i dentystyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacane przez pracodawcę.

Zainteresowanych Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie:

https://skk.erecruiter.pl/Offer.aspx?oid=3314104&cfg=35018b2cfcf845bc818fc5f5bf46208b&fromSkk=1618468755283&ejoId=105993&ejorId=181115&comId=18803823


MILIANA Shipmanagement Limited

Prowadzi działalność shippingową, tzn. zajmuje się pozyskiwaniem jednostek zewnętrznych (w formie BBC), które następnie czarteruje (TC) swoim klientom. Pozyskane jednostki pływające w formule BBC są obsługiwane i eksploatowane zgodnie z kodeksem ISM przy współudziale kontrahentów zewnętrznych tj. prowadzone jest  planowanie i  nadzór nad remontami bieżącymi, klasowymi i między klasowymi, aranżacją ubezpieczeń floty,  zakupy paliwa, zapewnieniem obsady załogowej.
Do obsługi swojego najważniejszego klienta LOTOS Petrobaltic, jedynej operującej na polskim szelfie Morza Bałtyckiego firmie poszukiwawczo-wydobywczej, spółka wykorzystuje:
  • statki dozorowe;
  • statki dostawcze;
  • statki do transportu personelu platformy;
  • tankowce;
  • statki badawcze.
logo logo pzzs logo PRS